Kosten

Perspectief werkt volgens het principe van de gereserveerde tijd, ook wel "Planning is Realisatie"genoemd. Dit houdt in dat de vooraf geplande zorgtijd gedeclareerd zal worden. De tarieven die hiervoor worden gehanteerd, zijn per zorgverzekeraar, contractueel vastgelegd.

De "Zorgprestaties" die maandelijks bij uw zorgverzekeraar door Perspectief gedeclareerd worden, zijn Consulten (inclusief e-mail en telefonische contacten), Toeslagen (in geval van bv reistijd of benodigde tolk) en Overige Prestaties voor intercollegiaal overleg

Voor zorgverzekeraars waarmee Perspectief geen contract heeft afgelsoten, bedraagt het tarief conform de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Psychotherapeut.

Het tarief voor 'niet-basispakketzorg consulten', is eveneens conform het NZa-tarief.

Perspectief hanteert een no-show regel van 48 uur. Dit wil zeggen dat als een afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd (dit heet een 'no-show'), u dit consult zelf moet betalen. Het tarief voor no-show is bij annulering tussen 48- en 24 uur, € 65,- per gemiste afspraak; bij geen afzegging of annulering binnen 24 uur voor aanvang van het consult, bedragen de kosten € 95,-. Deze rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Op alle behandelingen zijn de betalingsvoorwaarden van Perspectief van toepassing.

Vergoeding

Psychotherapie zit in het basispakket waardoor de kosten alleen ten laste van uw eigen risico komen, mits Perspectief een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Heeft Perspectief geen contract met uw zorgverzekeraar, dan is de vergoeding afhankelijk van het soort polis dat u heeft. Informeer in dat geval bij uw zorgverzekeraar in hoeverre uw behandeling wordt vergoed. Hierbij kunt u vermelden welke registraties de therapeut heeft.

In 2022 heeft Perspectief geen contract met: Menzis, Hema en Anderzorg.