Marjan de Haan

Door wie?

Mijn naam is Marjan de Haan. Ik werk full-time vanuit mijn eigen, vrijgevestigde praktijk in Almere.

Ik ben in 1993 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richting Klinische Psychologie. Na mijn universitaire studie heb ik mij ontwikkeld tot Gezondheidszorgpsycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Psychotherapeut.
In het kader van mijn opleidingen heb ik naast mijn praktijk eerst gewerkt op een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (P.A.A.Z.). Vervolgens heb ik een aantal jaren verdere praktische ervaring opgedaan in een vrijgevestigde Psychotherapiepraktijk in 't Gooi.
Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd tot Cognitieve Gedragstherapeut en Psychotraumatherapeut. Daarnaast ben ik in opleiding tot Schematherapeut.
Middels bijscholing blijf ik mij permanent verder ontwikkelen.

Kwaliteit

Ik ben overheidsgeregistreerd Gezondheidszorg Psycholoog en Psychotherapeut. Perspectief houdt zich aan de beroepscode en -ethische regels van de beroepenverenigingen, waarbij ik ben aangesloten. Tevens voldoet de praktijk aan de kwaliteitscriteria van de LVVP (Certificaat Kwaliteitsvisitatie LVVP 2014).
Bovendien beschikt de praktijk over een kwaliteitsstatuut gedeponeerd bij Zorginstituut Nederland. Dit Kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.
Kortom, u kunt op een professionele en persoonlijke benadering rekenen.

Mocht u, ondanks het streven van Perspectief om klantvriendelijk en uiterst zorgvuldig met cliƫnten om te gaan, klachten hebben, dan kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Heeft u een (ernstige) klacht en lost het gesprek met mij niets op, dan zijn er andere mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt hiervoor terecht bij de klachtenregeling van mijn beroepenvereniging, de LVVP.

Privacy

Perspectief houdt zich aan het medisch beroepsgeheim en werkt strikt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat alle informatieverstrekking over u aan derden, alleen plaatsvindt indien u hiertoe vooraf schriftelijk toestemming geeft. Mits u er mee instemt, krijgt uw huisarts of andere verwijzer aan het begin en eind bericht over het verloop van de behandeling. Deze en andere zaken zijn opgenomen in het Privacystatement.

In mijn praktijk

In mijn praktijk help ik mensen die verwezen zijn door de huisarts of specialist. Ook werk ik met mensen waarvoor het Instituut voor Psychotrauma (IvP) een beroep op mij doet, zoals medewerkers van onder andere de Politie, het Openbaar vervoer, grootwinkelbedrijven en Asielzoekers Centra.
Daarnaast geef ik Supervisie aan collega's die in opleiding zijn tot EMDR Practitioner.

Bij de inrichting van de praktijk hebben ruimte, licht en rust centraal gestaan. Een ontspannen maar zakelijke uitstraling draagt m.i. bij aan het je op je gemak voelen terwijl we werken aan de problemen.